Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

16:47 - 15/04/2021

Tên dự án: Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

Thi công: Điện chiếu sáng, Cấp thoát nước, camera, điện thoại, mạng lan, âm thanh, PCCC, thông gió.