Hệ thống Phòng cháy & chữa cháy

Hệ thống Phòng cháy & chữa cháy

10:19 - 15/05/2021

Tư vấn thiết kế, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống báo cháy địa chỉ, chữa cháy tự động Spinkler, hệ thống FM200…). Cung cấp các thiết bị báo cháy, chữa cháy, báo động