Tòa nhà Viễn thông liên tỉnh VTN

Tòa nhà Viễn thông liên tỉnh VTN

16:12 - 19/04/2021

Tên dự án: Tòa nhà Viễn thông liên tỉnh VTN

Thi công: Điện chiếu sáng, Cấp thoát nước, camera, điện thoại, mạng lan, âm thanh, PCCC, thông gió.

Quy mô: 21 tầng